Charline Huyghelier

Klinisch psychologe
Specialisatie: volwassenen

0478 40 53 10charline
charline@groepspraktijkdecocon.com

Charline Huyghelier is met onderscheiding afgestudeerd als Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie (optie volwassenen) aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Zij is lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en is erkend door de psychologencommissie (erkenning commissie).

Na haar studies kon zij meteen tijdelijk aan de slag op haar stageplaats, het OPZC te Rekem. Daar heeft zij gedurende 8 maanden stage gelopen op de afdeling Acute Zorg 3 bij personen met een stemmings-, angst- en/of persoonlijkheidsproblematiek. Haar taken in het OPZC te Rekem bestonden uit het geven van individuele therapie en groepstherapie en het uitoefenen van psychodiagnostiek. In het OPZC te Rekem heeft zij heel wat ervaring opgedaan. Momenteel volgt ze een Postgraduaatsopleiding in de Gedragstherapie aan de KU Leuven.

Charline heeft voor deze gevarieerde en uitdagende job gekozen omdat zij ervan houdt in contact te treden met mensen en zij er alles aan wil doen om hen verder te helpen. In groepspraktijk de Cocon begeleidt Charline adolescenten (vanaf 17 jaar), volwassenen en ouderen met persoonlijkheids-, angst- en/of stemmingsproblemen. Als psychologe zal zij je kunnen helpen omtrent je zorgen over:

 • Emotionele problemen: emotionele kwetsbaarheid, emoties moeilijk kunnen herkennen, plaatsen en beheersen,…
 • Stemmingsproblemen: depressie, manie of stemmingswisselingen
 • Angsten: faalangst, angst om op drukke plaatsen te komen, verlatingsangst, sociale angst,…
 • Dwangklachten
 • Stress, burn-out
 • Zelfbeeld, identiteitsproblemen
 • Impulsiviteit
 • Eenzaamheid, leegte
 • Relationele problemen

Mocht je zorgen hebben die niet in de bovenstaande lijst staan, mag je ons ook zeker contacteren!

Gevolgde bijscholingen/opleidingen:

 • EFPSA-conferentie in Slovakije – november 2015
 • Cursus Mindmates in Leuven – maart 2015
 • Drugspreventiecursus – november 2009

Praktische info

De gesprekken vinden steeds plaats in de groepspraktijk en duren 50 minuten. Het is mogelijk dat de sessie in functie van de problematiek eens in de thuiscontext of in een andere context plaatsvindt. Bijvoorbeeld bij een persoon met een angst voor drukke plaatsen kan er naar het winkelcentrum gegaan worden om deze angst te behandelen. Op deze manier kan de psycholoog de angst op het moment zelf observeren en dan interveniëren. Bij een verplaatsing worden wel verplaatsingskosten aangerekend.

Start van de behandeling – Intakegesprek

Telefonisch kan er een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek. De bedoeling van zo’n gesprek is om de probleemgebieden uit te klaren en de hulpvraag te verduidelijken. Daarbij wordt ook gekeken naar motivatie en de verwachtingen van de therapie. Uiteindelijk is het doel van dit gesprek het vormen van een algemeen beeld van de sterke kanten en de bezorgdheden van de persoon in kwestie. Aan het eind van het intakegesprek volgt een mondelinge overeenkomst over het verloop en de bedoeling van de therapie. Gesprekken kunnen vaker of minder vaak gepland worden afhankelijk van de individuele noden.

Tarieven

Elk gesprek heeft een kostprijs van 50 euro. Dit bedrag dient steeds contant na het gesprek betaald te worden en wordt ook aangerekend indien een annulering van een afspraak niet tijdig gebeurt. Wij verwachten een annulering minimaal één werkdag (24u) voor de geplande afspraak.