Stefanie Jacobs

Klinisch psychologe
Specialisaties:

 • kinderen en adolescenten
 • stress en burn-out

Stefanie.jpg

0474 31 34 32
stefanie@groepspraktijkdecocon.com

Stefanie Jacobs is sinds 2013 afgestudeerd als Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie – optie kinderen en adolescenten aan de KU Leuven. Ze is erkend door de psychologencommissie en aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen.

Stefanie is steeds gefascineerd geweest door het menselijk functioneren, in het bijzonder de veerkracht van kinderen en jongeren. Het kind en zijn netwerk staan steeds centraal! Ouders zijn namelijk de ‘experten’ over hun kinderen.

Vanuit haar werkervaring op vlak van Human Resources is Stefanie zich ook verder gaan verdiepen in stress en burn-out. Efficiënt stressmanagement is dan ook van essentieel belang om gezond en vitaal te kunnen leven en werken.

Gevolgde bijscholingen:

 • Psychodiagnostiek als proces (2015)
 • Introductie in de psychodynamische kindertherapie (2016)
 • Opleiding tot stress coach en burn-out coach (2017)

Doelgroep kinderen en adolescenten:

Gevoelens en gedachten kunnen in de knoop zitten. Zo verwikkeld met elkaar dat je zelf niet meer weet hoe je je voelt en wat je allemaal denkt en doet. Gevoelens en gedachten begrijpen is ook best moeilijk!

Soms lijkt een probleem niet weg te gaan of steeds groter te worden. Dan kunnen ouders en kinderen naar de kinderpsycholoog gaan. Door te praten, te spelen en te tekenen over wat je meemaakt of voelt, leer je dingen beter begrijpen. Zo proberen we samen de knoop van gevoelens en gedachten te ontwarren.

Stefanie streeft naar het herstellen van harmonie en rust in een gezin via individuele begeleiding, ouder- en/of gezinsbegeleiding. Kinderen groeien op in een sociale context. Het engagement van de ouders en heel het gezin is dan ook van essentieel belang om de samenwerking succesvol te laten verlopen. Als ouders hun eigen krachten (her)ontdekken kunnen ze een rolmodel zijn voor hun kind!

Hieronder enkele vaak voorkomende bezorgdheden waar de kinderpsycholoog jou of je kind kan bijstaan. De lijst is niet allesomvattend, dus mocht je een bezorgdheid hebben die niet in het onderstaande lijstje staat, aarzel dan niet om ons alsnog te contacteren.

 • Emotionele moeilijkheden (angst, faalangst, depressie,…)
 • Laag zelfvertrouwen/assertiviteit
 • Gedragsproblemen (driftbuien, woedeaanvallen,…)
 • Sociale moeilijkheden (sociale vaardigheden, pesten,…)
 • Psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid)
 • Opvoedingsondersteuning
 • Groepssessies

Diagnostiek vormt de basis voor de keuze van de meest effectieve behandeling van de problemen. Ook kan dit helpen om een duidelijker beeld te krijgen van de moeilijkheden bij het kind of de jongere.

Doelgroep volwassenen: stress en burn-out

Stress is een toestand van psychische spanning als gevolg van een prikkel die aanleiding geeft tot zowel psychische als fysieke reacties. Stress ontstaat dus als er meer van je gevraagd wordt dan je denkt waar te kunnen maken. Het is een toestand die aanzet tot actie en dit hoeft niet altijd negatief te zijn.

Een langdurige blootstelling aan stress, met weinig herstelperioden kan echter leiden tot overspannenheid. Dit kan problematisch worden omdat er spanningsklachten gaan optreden. Denk maar aan vermoeidheid, gestoorde of onrustige slaap, prikkelbaarheid, niet tegen drukte/herrie kunnen, emotionele labiliteit, piekeren, zich gejaagd voelen, concentratieproblemen en/of vergeetachtigheid.

Als de langdurige (werk)overbelasting blijft duren, dreigt een burn-out. Een burn-out is een energiestoornis, waarbij gevoelens van vermoeidheid en uitputting sterk op de voorgrond staan. De fundamentele oorzaak van burn-out is bijna altijd een langdurige mismatch tussen enerzijds de mens en anderzijds de taken of het werk. Burn-out is niet alleen negatief: het kan de stimulans zijn om het leven anders in te richten zodat het beter past bij wie je bent.

Stefanie begeleidt gedreven, ambitieuze professionals met stressklachten of burn-out. Het resultaat is herwonnen werkvreugde en opnieuw vitaal in het leven staan.

Groepsaanbod:

Kinderen en adolescenten:

 • Faalangsttraining
 • Mindfulness voor kinderen
 • Thema-avonden rond opvoeding (ouders)
 • Opvoedingsspel (ouders)

Stress en burn-out:

 • Timemanagement
 • Mindfulness voor volwassenen
 • Assertiviteit of zelfvertrouwen vergroten
 • Talenten ontdekken & benutten
 • Dreigend herval na burn-out

Tarieven:

DIAGNOSTIEK

Intelligentieonderzoek

€ 150/onderzoek

120 min.

Aandacht & concentratie

€ 150/onderzoek

120 min.

Emoties & beleving

€ 75/sessie

90 min.

KINDEREN EN ADOLESCENTEN

Individuele begeleiding

€ 50/gesprek

60 min.

Oudergesprek

€ 50/gesprek

60 min.

Gezinsgesprek

€ 50/gesprek

60 min.

STRESS EN BURN-OUT

Individuele begeleiding

€ 50/gesprek

60 min.

GROEPSAANBOD

Bijkomende informatie via stefanie@groepspraktijkdecocon.com

 

Start