Begeleiding

Meestal vindt de individuele psychomotorische sessie 1 à 2 keer dertig minuten per week plaats, afhankelijk van de problemen en het voorschrift van de arts. Gerichte observaties en tussentijdse gesprekken met de ouders, (zorg)leerkracht, … zorgen ervoor dat de therapie steeds op maat van het kind blijft.

Indien nodig worden zowel tips meegegeven voor thuis of aan leerkrachten in functie van het klasgebeuren als gezocht naar hulpmiddelen (schrijfhulpmiddelen, aanpassingen in de klas, …).

Binnen de praktijk opteren we voor een transparante communicatie met alle betrokken partijen (school, CLB, collega hulpverleners, arts, …). Indien er nood is aan overleg over de vorderingen van het kind, zijnde met de school of andere betrokken partijen, dan wordt daar graag op ingegaan.