Over mezelf

Anja Moelans

Ik studeerde in juni 1996 af als Bachelor in de kinesitherapie en al gauw was mij duidelijk dat ik met hart en ziel kinderen wilde ondersteunen en begeleiden in hun totale ontwikkeling en dit vanuit beweging, spel en creativiteit. Drie talenten die ik zelf als kind graag exploreerde.
IMG_2238

Sinds 1997 heb ik ervaringen opgedaan in een multidisciplinair revalidatiecentrum voor kinderen en later ook in de psychiatrie.
Doorheen de jaren heb ik vele extra bijscholingen gevolgd waardoor ik een rijk palet aan expertise heb opgebouwd in het begeleiden van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, AD(H)D, ASS, hooggevoeligheid, …).
Vanaf 2008 startte ik als Gon-begeleidster vanuit verschillende scholen voor buitengewoon onderwijs.
In 2014 heb ik mij verder verdiept in de pedagogie van het kind en de dieper gelegen oorzaken achter leer- en ontwikkelingsproblemen door het volgen van een vorming tot kunstzinnig coach (2 jaar) en een vierjarige opleiding tot kunstzinnig therapeute.
Het is nog steeds mijn grote passie om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkelingsweg (sociaal, emotioneel, (senso)motorisch, creatief en communicatief) en dit vanuit een holistische visie en door lichaamsbeweging en – bewustwording te verweven met kunstzinnige vormen.
‘Bewegen is leren en leren is kunst’

Over mezelf - regenbooglemniscaat


Wat is psychomotoriek - voetstap