Tarieven en terugbetaling

Het onderzoek wordt deels terugbetaald op voorschrift van de huisarts. Bij aantoonbare significante psychomotorische ontwikkelingsachterstanden is er recht op 60 terugbetaalde zittingen per jaar onder de noemer van F-pathologie, op voorschrift van de kinderarts/pediater.

Bedragen van toepassing vanaf 1 juli 2018.

U bent gewoon verzekerd:

Prestaties Honoraria Terugbetaling Remgeld 
Courante zitting van 30 minuten € 22,26 € 16,37 € 5,89
Sessie F pathologie van 30 minuten € 22,26 € 16,78 € 5,48
Consultatief onderzoek € 22,26 € 15,20 € 7,06
Sessie buiten de praktijkruimte van 30 minuten € 23,57 € 15,20 € 8,37
Jaarlijkse kost administratie Fb-pathologie € 30,65 € 30,65 € 0

U heeft een verhoogde tegemoetkoming:

Prestaties Honoraria Terugbetaling Remgeld 
Courante zitting van 30 minuten € 22,26 € 19,87 € 2,39
Sessie F pathologie van 30 minuten € 22,26 € 20,14 € 2,12
Consultatief onderzoek € 22,26 € 19,29 € 2,97
Sessie buiten de praktijkruimte van 30 minuten € 23,57 € 19,29 € 4,28
Jaarlijkse kost administratie Fb-pathologie € 30,65 € 30,65 0

De therapeut werkt volgens de RIZIV normen, bijgevolg zijn bovenstaande honoraria en terugbetalingstarieven (bij terugbetaling via de verplichte verzekering) van toepassing.