Voor wie?

In de praktijk verwelkom ik graag kinderen (3-16 jaar) die nood hebben aan individuele therapie voor één of meerdere van volgende doelstellingen:

 • Stimuleren van de grove (evenwicht, balvaardigheid, coördinatie, …) en/of fijne motoriek (knippen, vouwen, rijgen, …)
 • Ondersteunen van voorbereidende schrijfvaardigheden, grafomotoriek en schrijfmotoriek
 • Versterken van visuomotorische vaardigheden en visuele perceptie
 • Stimuleren van de lateralisatie-ontwikkeling
 • Bevorderen van ruimtelijke oriëntatie en visueel-ruimtelijke vaardigheden(nodig om te kunnen lezen en rekenen)
 • Verbeteren van de werkhouding (concentratie, plannen, organiseren) en schoolrijpheid
 • Versterken van executieve functies
 • Trainen van weerbaarheid en emotionele vaardigheden bij kinderen met faalangst en hooggevoeligheid
 • Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis
 • Leren typen volgens Typ10 (wordt ook in groep aangeboden – vanaf 9 jaar)

Deze problemen komen al dan niet wel eens samen voor bij kinderen met:

 • (Lichte) ontwikkelingsachterstand
 • Leerproblemen : Dyslexie – Dyscalculie – Dysorthografie
 • DCD (ontwikkelingsdyspraxie)
 • AD(H)D
 • ASS (autismespectrumstoornis)