Stefanie Vankerkhoven

Algemene logopedie voor kinderen en volwassenen

Specialisatie:
neurologische spraak- en taalstoornissen

0494 29 98 35
stefanie_v@groepspraktijkdecocon.com

Stefanie Vankerkhoven is sinds juni 2018 afgestudeerd als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. In augustus 2018 behaalde ze bijkomend haar diploma Neurolinguïstiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. In juni 2019 zal zij bovendien de specifieke lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven afronden.

Tijdens haar stages op de acute neurologische afdelingen van het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk en het UZ Gent kreeg ze de kans om haar kennis en vaardigheden omtrent diagnosestelling en therapie van neurogene spraak- en taalstoornissen in te zetten en uit te breiden. Bovendien was ze in 2017 tewerkgesteld als vakantiewerker in het revalidatiecentrum van het Ziekenhuis Oost-Limburg te Lanaken. Tijdens haar opleiding tot neurolinguïst heeft ze geleerd om verschillende logopedische problematieken op een wetenschappelijke manier te kaderen, te benaderen en te onderzoeken.

Stefanie heeft haar keuze voor logopedie te danken aan haar passie voor taal, spraak en stem. Ze is erg gedreven om haar opgebouwde expertise te delen en te gebruiken bij het bieden van de nodige hulp en zorg. Ze probeert steeds om zich niet louter te focussen op de problematiek van de cliënt, maar ook rekening te houden met de ruimere context waarin de noden van de cliënt én zijn omgeving centraal staan.

Je kan bij Stefanie terecht voor hulp voor:

  • neurologische spraak- en taalstoornissen (bv. afasie na beroerte)
  • taal- en spraakproblemen/stoornissen
  • leerproblemen/stoornissen
  • articulatieproblemen
  • afwijkende mondgewoonten (verkeerde rustpositie van de tong, habitueel mondademen, afwijkend slikken, duimzuigen, …)